Екорозвиток

Сталий ресурсовідновлюваний розвиток окуповується. Для господарів завжди дуже важливим є прагнення до здоров’я та екологічності у власному будинку. Як орієнтований на майбутнє творець, що розуміє потреби своїх клієнтів, ви завжди у вигідній позиції в конкурентній боротьбі: екологічно чисті продукти Sikkens гарантують вам правильні відповіді. Вони підкреслять вашу компетентність і забезпечать вам добру репутацію. Тому ми впевнені: розробка довговічних інноваційних рішень, що приносять користь нашим клієнтам, — єдиний перспективний шлях розвитку.

Ми впевнені — розробка довговічних інноваційних рішень, що приносять користь нашими клієнтами, є єдиним шляхом для розвитку.

Планета

Ми повинні піклуватися про неї

Ми повинні піклуватися про неї

Cприймаємо наші зобов’язання перед планетою надзвичайно серйозно. Усвідомлюємо наслідки кліматичних змін як сувору реальність і як важливий напрямок нашої діяльності. Тому поліпшуємо вуглецевий баланс, зменшуємо кількість відходів і дбайливо ставимося до обмежених природних ресурсів. Будемо шукати нові шляхи й надалі.

Коефіцієнт використання сировини

Запаси сировинних ресурсів щороку зменшуються, тому на нас лягає турбота про їх ефективне використання збереження. Ми впевнені, що до питання оптимального використання сировини відноситься й ефективне порядкування з відходами, що з’являються при цьому. Такеий управління дбайливий підхід не лише позитивно впливає на наші екологічні показники, але й знижує затрати.

Енергія і клімат

Зміна клімату стала однією з найбільших проблем урядів країн і галузей промисловості в усьому світі. Для подолання цієї глобальної загрози ми вимірюємо й аналізуємо викиди СО2 й робимо все від нас залежне для зменшення їх кількості.

Вода

Нині промисловість використовує понад 1/5 всіх світових запасів прісної води. Але так не повинно бути, адже це означає спричинює зниження споживання прісної води в регіонах із її мізерними запасами.

Земля

У минулому деякі місця розташування нашого виробництва забруднювалися протягом багатьох років. Ми поставили собі за мету очистити всі ці забруднені ділянки та забезпечити їх безпечне використання в майбутньому.

Повітря

Робимо все можливе для збереження чистоти повітря довкола наших виробничих об’єктів. Це, перш за все, зменшення та контроль викидів, що виникають у результаті виробничого процесу.

Відновлювані продукти

Добре для бізнесу, добре для навколишнього середовища

Ми твердо переконані в тому, що розробка інноваційних екологічнопоновлювальних, ресурсозберігаючих рішень, що приносять користь нашим клієнтам, — єдино можливий шлях розвитку.

Добре для бізнесу, добре для навколишнього середовища

Ми твердо переконані в тому, що розробка інноваційних екологічнопоновлювальних, ресурсозберігаючих рішень, що приносять користь нашим клієнтам, — єдино можливий шлях розвитку.

Екопреміум рішення — високоякісні продукти за конкурентоспроможними цінами, корисніші для навколишнього середовища, ніж продукти масового виробництва. Ця екоефективність може проявлятися на будь-якому етапі життєвого циклу продукту: видобуток сировини — виробництво та використання — остаточне збирання й утилізація відходів. Ця прихильність до інноваційних екологічних продуктів свідчить про те, що ми помітно виділяємося в рейтингу невиснажливого використання природи та природних ресурсів.

Екоефективність

Створення рівноваги між витратами і впливом на довкілля

Велика частина наших продажів припадає на інноваційні продукти, однак не менш важливим є те, що вони екологічно ефективні. Але як це можна виміряти?Для компанії AkzoNobel питання екоефективності є першочерговим при ухваленні всіх важливих бізнес-рішень, упровадженні інновацій та маркетингових стратегій. Це даємо нам впевненість у тому, що наші продукти прибуткові та водночас екологічно ефективні.

Вимірювання екоефективності

Для цього ми застосовуємо аналіз екологічної ефективності (EEA). Він показує, чи є продукт, діяльність або технологія ефективною з точки зору екології. Ми застосовуємо EEA й щодо інших сфер, як-от: менеджмент, стратегія, дослідження, проектування, маркетинг. Ми хочемо збільшити ці показники в найближчі роки. Прагнемо з року в рік збільшувати ці показники.

Екоінновації

Чи можна розробити продукт, який би спирався на поновлювані ресурси і водночас був прибутковим?

Це питання виникає щоразу, коли ми працюємо над тим, аби кожен новий продукт AkzoNobel був екологічно ефективнішим, ніж його попередник.

Чи можна розробити продукт, який би спирався на поновлювані ресурси і водночас був прибутковим?

Це питання виникає щоразу, коли ми працюємо над тим, аби кожен новий продукт AkzoNobel був екологічно ефективнішим, ніж його попередник.

Більшість наших продуктів засновані на хімікатах. Перш, ніж з’явитися на ринку, кожен із них проходить процес дослідження й розробки, що може тривати роками. Мета таких досліджень і розробок — знайти спосіб об’єднати прибутковість і принцип невиснажливого використання природних ресурсів. Результат ми називаємо процесом екологічно стійких інновацій (Sustainable Innovation Process, SIP).

Виробництво екологічно стійких та прибуткових продуктів

SIP дає інноваційні продукти і послуги, більш прибуткові та екологічно чистіші, ніж їхні попередники. Метою SIP також є щораз безпечніша продукція, екологічно чисті технології, зменшення кількості відходів та економія споживання сировини й енергії. Більшість із цих процесів уже інтенсивно впроваджуються завдяки нашій системі управління супроводом продукції.

За SIP стоїть потреба в підвищенні продуктивності, але завжди з урахуванням екологічної стійкості та ефективності. Ми не можемо принести на ринок продукт, менш екологічно чистий, ніж його попередник, а потім очікувати, щоб він був успішним. Так само новий екопродукт буде успішним, лише якщо він забезпечує реальну конкурентну перевагу.

Розумний підхід до інновацій

Впровадженням SIP у весь наш процес досліджень і розробок ми формуємо комплексну обізнаність про супровід продукту. Але найважливішим є закріплення цього принципу в нашій системі управління — «Від концепції до продукту».

«Від концепції до продукту» — метод, за якого, перш ніж проект може перейти до наступної фази, має бути досягнуто певної мети. Перевага системи в тому, що інформацію підготовлено та оброблено до прийняття рішення про перехід продукту на наступний етап розвитку. Зазвичай ми об’єднуємо цей метод із аналізом екоефективності. Результатом є справді екологічний продукт.

Також розробляємо інноваційний модуль для стимулювання екологічно стійких та інноваційних методів роботи в усіх сферах нашого бізнесу. У цьому полягає реальна відданість екологічно стійким інноваціям нашої організації.

Засоби екологічно сталого розвитку

Наші ресурси повинні бути екологічними

Ми постійно шукаємо способи зменшити вплив на довкілля — не лише в повсякденній діяльності, а й при ухваленні рішень про майбутні інвестиції.

Наші ресурси повинні бути екологічними

Ми постійно шукаємо способи зменшити вплив на довкілля — не лише в повсякденній діяльності, а й при ухваленні рішень про майбутні інвестиції.

Одним із прикладів є наш проект для демонстрації та оцінки нових інструментів екологічної стійкості — Demonstrate and Assess New Tools for Environmental Sustainability (DANTES). Ця програма збирає й описує різноманітні показники для екологічної оцінки. Вона також показує, яким чином і коли ці показники мають бути використані в промисловості.

Іще одним прикладом є REACH (реєстрація, оцінка та допуск хімічних речовин). Цей Європейський Регламент для захисту здоров’я та навколишнього середовища набув чинності 1 червня 2007 року. REACH передбачає контроль та оцінку ризиків для більшості хімічних речовин, вироблених у ЄС. Ми прагнемо, щоб REACH працював у AkzoNobel.

Постійний розвиток

Тому що серед всіх кольорів, зелений – це колір, який компанія Sikkens використовує найчастіше.  

Компанія Sikkens завжди приділяє особливу увагу захисту навколишнього середовища та здоров’ю людини. Для цього компанія дала своє власне визначення доповіді Брундтланд, розширивши її значення. Сталий підхід для Sikkens, як для лідера на ринку фарб, включає в себе більш широке бачення трьох основних та взаємозв’язаних областей: оточуюче середовище, соціальна громада, до якої вони належать, економічні можливості. 

Тому що серед всіх кольорів, зелений – це колір, який компанія Sikkens використовує найчастіше.  

Компанія Sikkens завжди приділяє особливу увагу захисту навколишнього середовища та здоров’ю людини. Для цього компанія дала своє власне визначення доповіді Брундтланд, розширивши її значення. Сталий підхід для Sikkens, як для лідера на ринку фарб, включає в себе більш широке бачення трьох основних та взаємозв’язаних областей: оточуюче середовище, соціальна громада, до якої вони належать, економічні можливості. 

Підхід, в якому також співіснують принципи солідарності, культурного розмаїття та біорізноманіття, спрямований на  зростання не тільки з економічної точки зору, а й з моральної та духовної. Щоб стати стабільною компанією та працювати в даному секторі з принципами Соціальної Відповідальності Компанії - RSI (Корпоративна Соціальна Відповідальність CSR), необхідні постійні зусилля та довгострокове бачення. Необхідно використовувати досвід та більш стійкі системи виробництва і продажу, забезпечуючи «здорові» методи роботи для всіх фахівців і для навколишнього середовища.

Завдяки спільним зусиллям виробництва, проектувальників, громади та ринку, компанія Sikkens сприяє розвитку стимулюючих, безпечних та привабливих виробничих та життєвих середовищ, сприяючи духу згуртованості, морального та економічного зростання, що і являється стійкістю навколишнього середовища.

думати з самого початку

  • як довго триматиметься покриття на поверхні після одного нанесення?
  • які витрати на 1 кв. м поверхні?
  • скільки банок необхідно та яка якість найкраща?
  • фарба містить розчинники та шкідливі інгредієнти?
  • потрібен тільки цей тип продукту чи існують більш стійкі продукти?

Резюмуючи, це три питання, відповіді на які необхідні, щоб визначити найкращий взаємозв’язок між міцністю, тривалістю покриття та вартістю:

Скільки триматиметься покриття? ---> Яка кількість фарби потрібна?  --> Що є всередині? 

Світлопроникність приміщень, колір

Часто на робочому місці приміщення розглядається тільки на основі професійної діяльності, з точки зору продуктивності, опускаючи найбільш «емоційні» та «кліматичні» аспекти, або навколишнє середовище та атмосферу, в якій люди проводять більшу частину свого часу і де працюють кожного дня.  Недавні дослідження даної теми, в основному англосаксонські, підтверджують необхідність оцінки середовища перебування людей, а отже, і робочого місця, щоб створити сприятливі умови для творчості, оптимізації ресурсів та міжособистісних відносин без надмірностей.

Люди мають чітке як фізичне так і емоційне уявлення про простір, в якому вони знаходяться. Тому дизайнер, створюючи нове середовище, повинен враховувати ці фактори, задовольняючи вимоги  свого замовника, щоб створити зручне та спокійне середовище, яке сприятиме зосередженню, обміну ідеями та дискусіям між колегами і, в той же час, сприятиме задоволенню міжособистісних потреб.

Ми зустрілися з компанією Cushman & Wakefield з Мілана, щоб роз’яснити більш докладно цікавий проект розробок для службових кабінетів нового приміщення компанії Bausch & Lomb – глобальна компанія, яка займається розробкою та поставкою товарів для офтальмології MINEC (Північно-Східний Центр Мілану) Vimodrone. Комплекс, який займає площу майже 1000 квадратних метрів, був побудований за проектом архітектора Маріо Ботта та складається з двох веж з основою майже 2000 кв.м. для поверху, які знаходяться на 9 рівнях над землею.  

Історія та розвиток Bausch & Lomb характеризуються інноваціями, дослідженнями та випробуваннями нових матеріалів та технологій, які зосереджені та присвячені вдосконаленню бачення та покращення якості життя. Відносно до власної заводської місії, розробники C & W прийняли підхід, який представлятиме найкращим чином новий образ «свіжості та життєвої сили», з яким компанія хотіла подати себе на Ринку. Крім того, дослідження нових продуктів, проведені Bausch & Lomb, є більш уважними до питань охорони навколишнього середовища, направлених на екологічно стійкі будівельні матеріали. Беручи до уваги вказані аспекти, метою є створення приємного робочого середовища, розробленого на основі вимог охорони здоров’я, не тільки фізичного, але й психологічного, яке відображатиме бажання компанії: бути уважними до питання охорони навколишнього середовища. Дизайнери C & W прагнуть дотримуватись високих міжнародних стандартів у всіх галузях: архітектурній, практичній галузях, в галузі проектування промислових підприємств, менеджменту, екостійкості використовуваних матеріалів, ефективності та гнучкості в використанні простору та скорочення енергоспоживання.

Вибір дизайну та використання кольору

Площа організована в закритому та відкритому просторі, яка забезпечує всі можливості використання простору по відношенню до реальних потреб користувачів. Основна площа будівлі складається з трьох корпусів «пелюсток», з’єднаних сходами в єдине ціле ядро. Представляючи незвичний план будівлі пояснювали, що в кожній з цих «пелюсток» розміщені зони відкритих приміщень, в той час як підтримуючі приміщення розташовані в центральному дворі будівлі. Навпроти входу розміщені 3 конференц-зали, які також можуть бути використані як один зал для засідання комерційного відділення компанії.

Схематичне правило, яке характеризує виключно операційні функції, змінене через намір використовувати поверхні органічних кривих для приховання підтримуючих та з’єднуючих приміщень:  стіни глухі та пофарбовані в зали для зустрічей команди, стіни прозорі та засклені для зон загального користування. Одна з основних вимог була пов’язана з внутрішнім поділом простору для робочої команди з 3-х основних відділів: Vision Care (контактні лінзи), Pharma (фармацевтичні засоби для місцевої офтальмологічної та системної терапії) та Surgical (продукція для офтальмологічної хірургії).

Вибір дизайну ґрунтувався на поділу простору на робочі зони, відмічаючи кожну команду кольором, який її ідентифікує. Оперативні робочі місця розділяються з використанням перегородок з тканин у «відкритій» зоні та розпису стін всередині офісів. Зали для зустрічей команд, які ділять їх на групи, було вирішено пофарбувати зігнуту стіну зовні, яка стала сильним елементом, що характеризує простір. Яскраві кольори, використані для команд повторюються в певній послідовності на задній стіні «call room»,  невеликі кімнати для телефонних розмов, які можна побачити через скляну перегородку, яка їх оточує. Вибір кольорів впав на сірий, блакитний, гірчичний, червоний і зелений для всіх продуктів підприємства  Sikkens лінії ALPHA UNIDECOR BL  та ALPHAMAT. Зони break та відпочинку розміщені в самому центрі офісу, були спроектовані в двох «прозорих бульбашках». «Бульбашки» вкриті склом, але насправді «відкриті» та видимі зовні, вони стають елементами зв’язку та взаємозв’язку між різними відділами. Органічні та прозорі форми оболонок і «м’які та округлі» лінії для оформлення приміщень загального користування були продумані, щоб сприяти мирному середовищу зустрічей шляхом створення місць, де люди зможуть почувати себе комфортніше. Це ж завдання переслідується також з використанням матеріалів, поверхонь та кольорів, посилаючись на органічний світ. Використання світло-зеленого кольору переважає в наступних зонах, в зоні кухні на задній стінці та в виборі елементів обстановки, у той час як вхідні стіни та глухі стіни зони break були прикрашені зеленим природним мохом, на відміну від темного покриття підлоги під дерево для «скляних бульбашок»: всі ці елементи підкреслюють симбіоз між продуктами та простором, розробленим на основі цілісного бачення.

З sikkens філологічне відновлення, дизайн та технологія у воріт мілану

Додавайте барв в життя людей

Недавні дослідження, в основному англо-саксонські, показують, що люди відчувають себе більш впевнено і невимушено якщо вони живуть, або працюють в добре обладнаній, гармонійній, яскравій та стимулюючій обстановці. Фарби, а отже і використання кольору, стають важливими елементами у створенні приємної обстановки придатної для роботи, навчання та проведення повсякденної діяльності.

Додавайте барв в життя людей

Недавні дослідження, в основному англо-саксонські, показують, що люди відчувають себе більш впевнено і невимушено якщо вони живуть, або працюють в добре обладнаній, гармонійній, яскравій та стимулюючій обстановці. Фарби, а отже і використання кольору, стають важливими елементами у створенні приємної обстановки придатної для роботи, навчання та проведення повсякденної діяльності.

Окрім архітектурного та офіційного вигляду приміщень, що передбачає правильне використання кольору, не менш важливим є позитивне відношення людей до компанії, до оточуючого середовища та до громади, до якої належать.

З фарбами Sikkens більше кольору в місцеві громадські заклади

Місія AkzoNobel та Sikkens, «додавання барв в життя людей» покликана сприяти покращенню життя, або, скоріше, простору, в якому люди живуть і працюють. Через незначні дії та з  зобов’язанням просування проектів фарбування приміщень в найбільш потребуючих групах, об’єднаннях та громадах, Sikkens здатний передати нову культуру кольору, створюючи з залученням людей та вносячи, побічно, позитивне почуття задоволення від виконання самими співробітниками.

Придивившись уважніше, ми розуміємо, що навколо нас існують різні задуми, але через відсутність коштів є неможливим для установ, організацій або груп людей самим створити привабливіші умови для життя. Можливість запропонувати підтримку таких задумів є відмінним засобом для пробудження зацікавленості та участі, а отже, і визначити нові стимули та можливості навіть економічного характеру.

В останні роки AkzoNobel разом з Sikkens значною мірою просували на регіональному та місцевому рівні багато спільних проектів. У співпраці з державними установами, університетами та навчальними центрами, виконробами, дизайнерами Sikkens виконує свою місію «додавання барв в життя людей».

Вже продовж чотирьох років, у жовтні проводиться виставка «Let’s Colour Week - тиждень барв», яка  повністю присвячена діяльності, ініціативам в соціальній сфері, за безпосередньої участі співробітників, які стають малярами протягом одного дня і для благої справи. Всім співробітникам запропоновано стати «посланцями» кольору для розвитку нового підходу до кольору, що може покращити несприятливе середовище і таким чином запропонувати підтримку та практичну допомогу соціальним спільнотам на нашій території. 

EcoSure

Для екологічно сталого майбутнього

У майбутньому нові продукти Sikkens з особливо низьким вмістом вуглецю будуть маркуватися міткою EcoSure. Це означає, що продукт характеризується малим впливом на навколишнє середовище і довгим терміном служби продукту.